Om BaS

Nätverket

Nätverket för Sveriges Barnkulturcentra bildades formellt 1995. Nätverket hade till syfte att utveckla och stärka arbetet inom Sveriges barnkulturcentra. Under nätverkskonferensen i Eskilstuna 28-29 april 2003 ombildades nätverket till en förening, ”Föreningen Barnkulturcentra i Sverige”, förkortat BaS. 

Föreningen

Föreningen bildades i april 2003 efter flera års samverkan i nätverk. Medlem i föreningen kan bli den institution som överensstämmer med den plattform och som betalar den medlemsavgift som årsmötet godkänner. Enskilda personer kan bli stödjande medlemmar.