Styrelse

Styrelse och ledamöter Föreningen BaS år 2011

Ordförande:
Anna-Carin Uggla, Simrishamn tfn: 0414 – 81 95 71 alt 0721-80 35 98 anna-carin.uggla@simrishamn.se

Ledamöter:
Anita Risberg, Skellefteå (kassör) tfn: 0910-71 29 28 anita.risberg@skelleftea.se
Åsa Knide Wadenbo, Fryshuset Göteborg tfn:
Maria Sällberg, Kristianstad tfn: 044-13 56 57
maria.h.sallberg@kristianstad.se
Anna-Karin Kask, Umeå tfn: 090-16 34 67 alt 070-201 74 36

  anna-karin.kask@umea.se

Suppleanter: 
Torbjörn Alström, Frölunda tfn: 031-366 27 28  asa.backeus@borlange.se
Gunilla Nybom, Hudiksvall (sekreterare)tfn: 0650-55 68 41 gunilla.nybom@hudiksvall.se