Nu heter vi Barnkultur i Sverige

Efter ett årsmöte och ett extra årsmöte är namnbytet genomfört. I november har styrelsen vikt två dagar för att arbeta med vad namnbytet innebär rent praktiskt och vilka utvecklingsområden som finns. Och det finns!
Så nu kavlar vi upp ärmarna och sätter ny kurs för barnkultur i Sverige!

Posted in Okategoriserade

Årsmöte och Sveriges största scenkonstbiennal den 23 maj!

Vi ses i Norrköping den 23 maj. Kom i håg att anmäla i tid till Pia Molin: pia.molin@edu.norrkoping.se

Kallelse till årsmöte 2017 för föreningen Barnkulturcentra i Sverige

 

Välkomna till årsmöte och Scenbiennalen i Norrköping

 

 

Posted in Okategoriserade

BaS remissvar ang ”En inkluderande kulturskola på egen grund”

Remissvar Kulturskoleutredningen

Posted in Okategoriserade

Rapport från styrelsemöte

Anteckningar från BaS styrelsemöte i Stockholm 20170127

Närvarande: Anna Carin Uggla, Ewa Lindgren och Lisbeth Sommarström (sekreterare)

Kontakta gärna Anna-Carin med synpunkter generellt. Extra gärna synpunkter på remiss-svar och förslag på namnbyte! anna-carin.uggla@simrishamn.se

Remiss-svar Kulturskoleutredningen:

BaS lyfter fyra områden där vi vill förtydliga och göra inspel:

1. Kulturskolan är ofta en av flera kulturaktörer i kommunerna därför är det viktigt att även de inkluderas i de föreslagna regionala nätverken och det nationella kunskapscentret.

2. Angående föreslag om Kulturskolelärare bör utredningen även förhålla sig till begreppet kulturpedagog och de uttryck och utbildningar det omfattar.

3. Kommunala kulturupplevelser arrangerade av andra än kulturskolor omfattas inte av utredningen men bör ändå nämnas.

4. Utredningen avser kultur på fritiden men det bör nämnas att kulturaktiviteter som sker under skoltid, då man når alla barn, stärker integration och kan fungera som dörröppnare in i kulturskolan.

Årsmöte i Norrköping 23 – 24 maj 2017:
Program och innehåll diskuterades. Föreningen subventionerar ett scenpass á 850kr.
Beslutades att kostnaden för att delta blir 500kr/medlem. I avgiften ingår då; program/aktivitet, lunch, kvällsmacka och ett scenpass till Scenkonstbiennalen. Max 3 deltagare per kommun får scenpass. Scenpasset ges endast till dem som deltar i årsmötet.
Resa och boende ordnar var och en själv.

Rapport från medlemmar
Barnkultursamordnare i Region Skåne har träffat Tua Lindqvist för att diskutera det nya ansökningsförfarandet för Skapande skola. Ansökningarna ökar nu och bidragen kommer att riktas mot glesbygd och särskola. Inga övriga rapporter inkomna

Förslag på namnbyte.
Lisbeth Sommarström har föreslagit att föreningen ska byta namn till Barnkultur i Sverige. Detta för att många barnkulturcentra har lagts ner eller övergått till Kulturskolor. Vår plattform och vårt fokus på barnkultur är det samma och även loggan kan (åtminstone tills vidare) behållas. Omröstning sker på ÅM och ett extra årsmöte för att godkännas.

Posted in Okategoriserade

Save the date 23-24 maj!

Missa inte detta! BaS årsmöte hålls i år i samband med Scenkonstbiennalen i Norrköping – Sveriges största Scenkonstbiennal!.
http://scensverige.se/scenkonstbiennalen/
Utöver att möta BaSmedlemmar och utöva inflytande en rad föreställningar och spännande seminarier.
– Starkt subventionerat för medlemmar så klart!

Inbjudan/kallelse går ut till samtliga medlemmar i mars.

Posted in Okategoriserade

Kort från styrelsen augusti 2016

Så börjar vi alla i våra respektive verksamheter igen. En del efter välförtjänad och välbehövlig vila, andra efter intensiva sommarmånander. Gemensamt för denna sommar är att många kommuner och verksamheter haft mer sommarverksamhet än tidigare. De statliga medlen för Sommaraktiviteter som delades ut till kommunerna i våras har skapat imponerande mycket på kort tid. Nu gäller det att hitta tid för att reflektera och utvärdera samtidigt som ordinarie verksamhet kör igång! BaS styrelse kommer att ses den 9 september.
– Hör gärna av er om ni har något ni vill delge oss eller vill att vi tar upp: Anna-Carin.uggla@simrishamn.se

sensommarhälsningar
ordförande Anna-Carin

Posted in Okategoriserade

BaS styrelse 2016

Årsmötet hölls i samband med Centrum för barnkulturs symposium i mars. Den nya styrelsen består av:
Anna-Carin Uggla, Simrishamn, ordförande
Lisbeth Sommarström, Nyköping, sekreterare
Anita Risberg, Skellefteå, Kassör
Övriga ordinarie: Anna-Karin Kask, Umeå, Gunilla Nybom,Hudiksvall
Suppleanter: Ewa Lindgren, Falun, Pia Molin, Norrköping.
Det första styrelsemötet hålls i Skellefteå den 2-3 juni. Alla inspel från medlemmar välkomnas varmt!
Maila: Anna-Carin.uggla@simrishamn.se

Posted in Okategoriserade

BaS protesterar mot nedläggning av Bolla

Nerläggningen av Bolla en första neddragning av barnkulturen?
Fredag 19 december, skolorna sista dag innan jul, meddelar Kulturrådet att sidan för kultur i skolan, Bolla, läggs ned med omedelbar verkan på grund av besparing. Det var verkligen ingen julklapp till Barnkulturen.
Kulturrådet fördelar varje år 175 miljoner som stöd till kultur i skolan för 641 000 elever (enligt rapporten från 18 november 2014). Dessa medel administreras av kommunala tjänstemän, lärare, bibliotekarier, kultursekreterarare i nästan alla svenska kommuner. Skapande skola-medlen är även avgörande för en stor del av kulturlivet, både institutioner och fritt kulturliv, som arbetar med barnkultur. Det enda gemensamma verktyget och stödet för dessa medel och alla de personer, organisationer och institutioner som har som sin uppgift att stödja alla elever till kultur i skolan är Bolla.
Utöver stödet till Skapande Skola-samordnare och kulturutövare med elever som målgrupp, fyller Bolla med samlande länkar och information om bl a forskning, pågående projekt och stöd regionalt och kommunalt en mycket viktig funktion som enda nationella portal för barnkultur generellt.
Bolla har följaktligen utvecklats till ett oumbärligt verktyg för de personer ute i landet som dagligen arbetar med och för barnkultur. Det är i våra ögon helt oproportionerligt att till summan av att upprätthålla en webb-sida ta bort denna källa till kunskap, information och inspiration.
Barnkulturcentrum i Sverige (BaS) är en nationell fristående intresseförening för föreningar, organisationer och kommunala verksamheter med fokus på och stöd till barns rättighet och tillgång till kultur. Vi hoppas och tror att nerläggningen av Bolla omedelbart dras tillbaka och att lärare, elever, rektorer, kulturarbetare, kulturtjänstemän och kulturinstitutioner runt om i Sverige får Bolla tillbaka som oumbärligt verktyg och som bevis på att barn, barnkultur och kultur i skolan fortfarande är viktigt.
/ för Barnkulturcentrum i Sverige (BaS) 30 december 2014

Anna-Carin Uggla 
ordförande BaS 
kulturutvecklare barn- och unga
Kulturpedagogiska enheten/Kulturgarantin
Barn- och utbildningsförv., Simrishamn
Caroline Wingolf
‎sekreterare BaS 
utvecklare film, 
Kultur & turism, Kungsbacka
Anna-Karin Kask
ledamot BaS 
dramapedagog och handledare Idéan, 
Utbildning och barnomsorg, Umeå
Gunilla Nybom
ledamot BaS
kulturutvecklare 
Kultur Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Maria Hörman Sällberg
ledamot BaS
Kulturproducent barn och unga, Kulturhuset Barbacka
Kultur- och fritidsförv., Kristianstad kommun
Åsa Backéus
ledamot BaS 
dramapedagog, Kulturcentrum Asken,
Barn- och utbildningsförv. Borlänge kommun

Posted in Okategoriserade

Styrelsemöte i Hudiksvall

Sammanfattning av av dagens styrelsemöte i Hudiksvall.: vad händer med kultur- och skolpolitik nationellt efter valet? Hur syns den barnkultur som inte är kopplad till skola och förskola? Beslut om att ta en kontakt med Kulturrådet för dialog om vad de ser ske i praktik och politik. Vi scannade av hur det ser ut på medlemmarnas Barnkulturcentra ute i Sverige. Regionala träffar i BaS södra och västra del under november.

Den 16 och 17 april är det årsmöte i Kristianstad. Samtal om vad vi vill fokusera på och formerna för det. Det är viktigt att medlemmarna vid detta årsmöte lyfter fram vad som just nu är aktuellt och viktigt för barnkulturen och Barnkulturcentra så styrelsens långsiktiga arbete styr rätt. Tack Gunilla Nybom var dagens värd för att du välkomnade så fint och ordnade intressant visning av Hälsinglands museum och Mulle Meck museet!

/ 141114 Anna-Carin Uggla, ordförande

Posted in Okategoriserade Tagged |

BaS under Almedalsveckan 2014

Barnkultur

Almedalsveckan 2014

 Även i år var BaS på plats i Visby under en del av Almedalsveckan. Uppdraget var dels att omvärldsbevaka och dels att vara en röst för barnkulturen: 

Tyckandet, tänkandet och debatterandet under Almedalsveckan sker inte bara i de politiska talen. Ofattbart mycket sker i de över 3 000 seminarierna, bland torgmöten, tält och åsiktshörnor och inte minst i personliga möten. Nedan presenteras några av de seminarier vi valt. För att överhuvudtaget kunna hantera all information från några intensiva dagar har vi inte med anteckningar från seminarierna utan försöker i stället ge smakprov på vad man talar om och sammanfatta med personliga reflektioner gjorda med barnkulturglasögon på.

Ett samtal om barns och ungas rätt till kultur – vision och verklighet
Arrangör: Statens medieråd och Statens kulturråd

 Samtal mellan Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd, och Staffan Forssell, generaldirektör Statens kulturråd, om barns och ungas rätt till kultur. Hur ser visionen och verkligheten ut? Moderator: Stina Oscarsson

Om demokrati relaterat till medievana. Hur det är att leva i ett informationssamhälle och vikten av att kunna sålla. Om att kultur- och  mediepolitik bör handla om hur den nya logiken ser ut  i våra liv. Om att fritiden ser annorlunda ut nu men att det diskuteras för lite och hamnar i skymundan för teknik. Om det är bra med en kanon och:
– Är konsten en spegel eller en hammare?


Scenkonst som motor för det demokratiska samtalet

Arrangör: Riksteatern

 Om hur scenkonst kan fungera som motor för det demokratiska samtalet: Scenkonstkollektivet Troja ser på den svenska demokratins historia och lyfter frågor om rättvisa, demokrati och migration. Därefter: Cullbergbaletten mötte streetdanskompanierna Soul Sweat Crew och P*fect i ett dansbattle tillsammans med dj Vanessa ”NeyNey” Marko från dj-kollektivet Femtastic dansbattle: ”med scenen som plats för mentala krockar”.

 

Vems röst blir hörd och vart tog de mjukare frågorna vägen i skoldebatten?

Arrangör: Fryshuset

Hur ser elever på sin egen situation? Hur upplever de skolan med dess styrkor och utvecklingsområden? Och vad är deras upplevelse av den mediedebatt som förs?

Som ett resultat av stora rubriker om sjunkande PISA – resultat och brist på utbildade lärare ställs krav på allt från mer ordning i klassrummet till löneförhöjningar för lärarna. Samtidigt läggs diskussioner om undervisningens vad, hur och varför allt mer tyngd på standardiserade, mätbara test och tidiga betyg. För vem?

Medverkande:

Gustav Fridolin, Språkrör, Miljöpartiet. Anna Karlefjärd, Forskare och expert på betyg och bedömning. Alva Nordkvist, Elev, Fryshusets Gymnasium. Miriam Vallin, Elev, Fryshusets Gymnasium. Sabina Wik Levin, Elev, Fryshusets Gymnasium. Urban Bergsten, Lärare, Fryshusets Gymnasium. Camilla Waltersson – Grönvall, Riksdagsledamot, Moderaterna. Fredrik Svensson, Moderator, Robert Gustafsson, Fryshuset,

 

Vårt behov av meningsskapande berättelser

Arrangör: Tidskriften NOD, tidskriften Signum, Newmaninstitutet, Studieförbundet Bilda, Jonsereds herrgård/Göteborgs universitet

 

De världsförklarande, ”stora” berättelserna har länge ifrågasatts. Samtidigt verkar suget efter meningsskapade berättelser vara större än någonsin. Vad beror det på? Finns det några mönster i mångfalden? Vilka attityder är rimliga i ett samhälle där många olika berättelser konkurrerar med varandra? Visst finns det totalitära och utopiska drag i ”de stora berättelserna”. Samtidigt erbjöd de människorna en plats i tillvaron, en känsla av tillhörighet och ett ramverk inom vilket livet gavs ändamål och mening. Vad har ersatt de stora berättelsernas plats i våra liv? Om vi inte längre tror på Gud, Nationen, Vetenskapen eller Framsteget – vad driver oss? Och hur kan vi leva tillsammans i ett samhälle där allt fler olika berättelser om Sverige konkurrerar med varandra?

Medverkande: Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet. Qaisar Mahmood, författare chef på Samhällsavdelningen, Riksantikvarieämbetet. Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik, Södertörns högskola. Lars Johansson, lärare i filosofi och religionsvetenskap, Örebro Teologiska Högskola.

Politikens stridslinjer när världen är upp och ner?

Arrangör: Kairos Future

Inom allt fler områden får gamla föreställningar stryka på foten. Vad händer om trenderna fortsätter? Vilka frågor står då på den politiska dagordningen 2030?

Kina går i år om USA som världens största ekonomi. Vetenskap och innovationer kommer i ökad utsträckning från utvecklingsländerna med nya standarder för pris och prestanda. Kvinnorna är sedan länge i majoritet vid universiteten, och blir fler bland både professorer och chefer i näringsliv och offentlig sektor. Bland utrikesfödda är andelen högskoleutbildade högre än bland de infödda svenskarna. Inom allt fler områden får gamla föreställningar stryka på foten. Vad händer om trenderna fortsätter? Vilka frågor står då på den politiska dagordningen 2030?

Medverkande: Claes Hemberg, Ekonom, Avanza Bank. Christina Gellerbrant Hagberg, GD, CSN. Lotta Gröning, Krönikör, Expressen. Erik Herngren, Partner, Kairos Future

 

 

Kulturens kraft för innanförskap

Arrangör: Länsteatrarna, Länsmuseernas samarbetsråd, Länsmusikens samarbetsråd, Uppsala Universitet, Riksutställningar, Folkteatern i Gävleborg

Om kulturens kraft för inkludering – men vem bjuder in vem? Vem definierar innanförskapet?

”Kulturen ska vara dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. Vikten av levande kulturliv utanför storstäderna kan inte underskattas för att stimulera nytänkande, attraktionskraft och skapa rum för möten och nya perspektiv för såväl individer som samhällen”

Medverkande: Carina Nilsson (s) kommunalråd Malmö, Helena Wessman, vd Göteborgssymfonikerna, Melissa Delir, författare, Ulf Stenberg och Emil Rosén, Teater FryshusetModerator: David Karlsson och professor Christer Gustavsson

 

 ”Hej digital”
Egentligen inte seminarium utan digitala nyhetssändningar med inbjudna gäster. De presenterar sig själva som ”en oberoende och kreativ plattform för opinionsbildning, engagemang och samhälle i en digital samtid”.

 

 

 Anita Risberg, dramapedagog Umeå:

Redan på flygplatsen i Umeå började förväntningarna att skapas alla som skulle med flyget var på väg till Almedalen för att göra olika saker Skellefteås ledning fans där med bl.a kommunalråd och kommunchef.

Väl på Visby flygplats stötte jag på Ingvar Karlsson m.fl det var kråk tjockt med folk där och alla för en sak.

Vi började söndagkvällen med att gå ut för att känna av och spana in och där finns ett mini Sverige förutom politiken finns även näringslivet, skolan, kulturen, föreningar, fria föreningar och mycket, mycket annat representerat där.

Det fanns alla åldrar av människor men en enorm övervikt på åldrarna 30-60år.

Det fanns hur mycket seminarier som helst att gå på vilket ledde till en förvirring av hur jag skulle hinna och vad jag skulle välja.

En reflektion som jag gjorde är att detta evenemang ändå är ganska storstads centrerat vilket inte är förvånansvärt men som lantlolla kan man sakna glesbygdspolitiken.

Var och lyssnade på ett seminarium om det fria skolvalet, där Kairos Future hade undersökt det. När de presenterade sitt resultat förstår man att man bor i en glesbyggd där det är svårt att riktigt se hur det fria skolvalet ska fungera eftersom det inte finns speciellt stora valmöjligheter.

Fryshuset hade många bra seminarier om och med ungdomar där man lyfte fram möjligheten och vikten av att få vara med och påverka sin vardag och sin skolgång.

Fryshuset hade även teaterföreställningar som riktades till den icke teaterintresserade publiken och där pratades även om innanför och utanförskap, när är man det? och vad söker man för innanförskap när man står utanför.

Hur gör vi för att låta alla få ta del av kulturen och varför delar vi in kultur i fin, ful och barnkultur osv.

Vi stannade till vid TV 4:as sändningsbås där man pratade om att välja innanför skap med rasistiska förtecken och där var det en man som berättade om en elev som han haft kontakt med och som hoppat av från den typen av rörelse, så han frågade honom vad det var som fick honom att göra det och då sa killen att -När du lyssnade på mig hörde jag vad jag sa och det fick mig att ändra mig. Sånt tycker jag är fantastiskt att höra och jag påminns om vikten av att lyssna i mitt arbete, vad är det barnen och ungdomarna säger.

Ett dystert seminarium var ”Hur ser valet ut 2030” den framtidsprognos som Kairos Future hade tagit fram var inge rolig att höra men det gör också att vi måste tänka om och agera så att vi inte hamnar där.

Såg att det skulle vara ett evenemang där filmaren Martin Borg som håller på att göra en film om ”Vems pengar slösar vi med” skulle ha ett pengaregn 20 000:- för att väcka frågan om vems pengar man slösar med vid ett sånt här evenemang.

Vem betalar all fri mat och dryck som bjuds på där det kan man undra över.

 

Anna-Carin Uggla, barn och ungkulturutvecklare, Simrishamn:

Det har varit mycket tal om nya klyftor och nya linjer. Men också om passion och vision. Och om demokrati.

Framtidsspaningen från Kairos Future beskrev ”den första generationen unga som får det sämre än sina föräldrar”. Många unga har det ekonomiskt verkligt svårt och klyftorna ökar, men drar vi vuxna för snabba paralleller? Vi har vuxit upp i en värld där ekonomi är välstånd men kanske nästa generation hittat tillbaka till andra värden: ekologi, tid, miljö, samtal? Medan vuxna skriker på resultat, prestation, och inkomst och stressar till mindfulness-pass är de unga kanske redan där? Kanske, kanske inte, men det var många röster som såg långt mer positivt på kommande generationer, demokrati och utveckling:

”Hej digital” var ett en lokalt, digitalt sänt nyhetsprogram där olika frågor lyftes framför publik. Här fanns inga tendenser till ett samhälle i förfall eller energilöshet utan snarare allas rätt och möjlighet till information och debatt. Inte heller i Fryshusets seminarier där ungas röster lyftes och där politikerna verkligen lyssnade på vad som sades. I det fristående seminariet om berättelsens betydelse var medelåldern relativt hög men lika fullt med en stark energi och tro på berättandet. Och i Riksteaterns arrangemang fanns ett starkt engagemang, i frågasättande och demokrati-driv. ”Skolvåren” och ”Sverige 3.0” är exempel på några av alla aktörer som inte är traditionella organisationer utan har ett engagemang och för en utveckling genom samtal på sociala media och i personliga, direkta möten.

Om man i stället för Kairos Futures framtidsspaning lyssnar på alla dessa andra röster kan man ana ett samhälle som bygger på någon sorts kollektiv individualism, om att ”vara jag och göra tillsammans”. I så fall bygger det samhället på samtal och kommunikation vilket i sig kräver utrymme för olika former av uttryck:
Barnkultur som samhällsomdanare?

/Anna-Carin Uggla, hösten 2014

 

 

Posted in Okategoriserade