Kort från styrelsen augusti 2016

Så börjar vi alla i våra respektive verksamheter igen. En del efter välförtjänad och välbehövlig vila, andra efter intensiva sommarmånander. Gemensamt för denna sommar är att många kommuner och verksamheter haft mer sommarverksamhet än tidigare. De statliga medlen för Sommaraktiviteter som delades ut till kommunerna i våras har skapat imponerande mycket på kort tid. Nu gäller det att hitta tid för att reflektera och utvärdera samtidigt som ordinarie verksamhet kör igång! BaS styrelse kommer att ses den 9 september.
– Hör gärna av er om ni har något ni vill delge oss eller vill att vi tar upp: Anna-Carin.uggla@simrishamn.se

sensommarhälsningar
ordförande Anna-Carin

This entry was posted in Okategoriserade. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.