Barnkultur i Sverige (BaS)

BaS är en ideell obunden förening för att med totalt barnperspektiv diskutera och lyfta fram barn- och ungkulturfrågor.  Föreningens plattform är grundad i FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen och folkbildningens grundtankar.

Vi stödjer barn och ungdomar i deras eget skapande och gör vuxna uppmärksamma, medvetna och kunniga om barns och ungas behov av att utrycka sig i bild och form, dans, teater/drama, musik/rytmik och medier. För närvarande är vi 23 medlemmar och finns i hela landet från Luleå till Trelleborg.

 

Nätverket

Nätverket för Sveriges Barnkulturcentra bildades formellt 1995. Nätverket hade till syfte att utveckla och stärka arbetet inom Sveriges barnkulturcentra. Under nätverkskonferensen i Eskilstuna 28-29 april 2003 ombildades nätverket till en förening, ”Föreningen Barnkulturcentra i Sverige”, förkortat BaS. 2017 antog föreningen namnen ”Barnkultur i Sverige”

Föreningen

Föreningen bildades i april 2003 efter flera års samverkan i nätverk. Medlem i föreningen kan bli den institution som överensstämmer med den plattform och som betalar den medlemsavgift som årsmötet godkänner. Enskilda personer kan bli stödjande medlemmar.